Tajemství partnerské lásky

kurz Tantra masáže pro partnery i jednotlivce

Momentálně kurzy neprobíhají a do odvolání nelze objednat


Moderní tantra masáž

O tantře či tantrické masáži bylo, je a bude napsáno ještě mnoho slov. Její výklad je různý, její podstata je neměnná. V širším pojetí je tantra učením přijetí sebe sama takového, jaký jsem. Je spojena se sebepoznáním, sebepřijetím, prožíváním na úrovni tělesné, emocionální i duchovní a uvědomování si celistvosti člověka. Je prostředkem k přiblížení se k sobě samotnému, ke svojí podstatě. Pro některé je formou relaxace, pro jiné životním stylem. Každý jí může porozumět způsobem sobě vlastním vzhledem k jejímu využití a praktikování ve svém životě.

V moderním pojetí tantra vychází z přijetí sebe sama, je však zaměřena na individualitu člověka. Staví na vaší identitě a autenticitě, je vykládána vaší řečí a učena formou koučování s cílem porozumět jejím principům z vašeho pohledu. Kurz je sestaven s ohledem na vaše hodnoty, respektuje vaše potřeby a je přizpůsoben vašemu současnému životnímu stylu, aby její principy byly pro vás lépe uchopitelné a prakticky použitelné.


TIP: Darujte poukaz na kurz Tantra masáže

k narozeninám či významnému výročí

informace na konci stránky


Kurz tantra masáže

Kurz je veden praktickou formou workshopu tak, abyste odpovědi na otázky nalezli v sobě. Kurz naopak není přednáškou ani demonstrací, jak přesně masáž provádět. Vaše tantra vychází z vás, z úrovně vašeho vnímání a prožívání. Je vyjádřením vašich emocí prostřednictvím doteku. Workshop je tématicky zaměřený na 3 oblasti psychologie osobnosti:

Sebepoznání - vím, kdo jsem. Znám své potřeby a hodnoty. Uvědomuji si své emoce, dokážu je nejen pojmenovat, ale i sdílet. Jsem vůči sobě upřímný a otevřený. 

Sebeláska - mám se rád takový, jaký jsem. Věnuji se svým zájmům. Starám se o své fyzické i duševní zdraví. Vím, co pro mě v životě znamená láska a přijímám ji ve všech jejích podobách.

Seberozvoj - mám chuť prohlubovat své znalosti a rozvíjet své dovednosti. Jsem otevřený prospěšným změnám, díky kterým se mohu realizovat. Mám zodpovězené otázky  "Co? i "Proč?" a jsem připraven učit se "Jak?".

Naleznete nebo si ujasníte odpovědi na otázky:

Sebepoznání

Kdo jsem?

Jaké jsou moje životní hodnoty?

Žiji v souladu se svými hodnotami?

Do jaké míry mám naplněné své potřeby?

Jaké pocity prožívám a co je ovlivňuje?

Sebeláska

Mám se rád takový, jaký jsem?

Jaký vztah chovám sám k sobě?

Co pro sebe dělám, abych se cítil spokojeně?

Kdy naposledy jsem si udělal čas pro sebe?

Jak důležitá je láska v mém životě?

Seberozvoj

Jsem ochotný na sobě pracovat a rozvíjet se? 

Jaké změny chci udělat ve svém životě?

Co můžu změnit teď, abych se posunul dál?

Kdo mi může pomoci získat jiný náhled na věci?

Kde mám čerpat inspiraci pro svůj rozvoj?

Smysl kurzu

Nemůžete dát druhému to, co sami nemáte a neznáte. Dotek nelze naučit. Dotek lze prožít a procítit. Dotekem vyjadřujete vaše pocity a sdělujete vaše city. Dotekem komunikujete sami se sebou i s partnerem. Díky sebepoznání si uvědomíte vlastní identitu, porozumíte vlastním pocitům a dokážete je s partnerem snadněji sdílet. Naučíte se prožívat sami sebe naplno, do hloubky. Teprve pak můžete poskytnout partnerovi víc.

Cílem kurzu je vytvořit bezpečné prostředí pro sdílení pocitů a díky tomu se přiblížit k sobě samotnému. Základním pravidlem pro sdílení je upřímnost. Není nutné mluvit o tom, o čem sami nechcete. V tom případě o tom mluvit vůbec nebudeme. Prostřednictvím jednoduché hry pojmenujete vaše emoce jako je radost, láska, něha, ale i hněv, stud nebo obava. Dalším krokem je rozklíčování, čím jsou vaše pocity zapříčiněny a ujasnění si, do jakých oblastí vašeho života zasahují a v jaké míře. Ve třetí fázi se zaměříme na to, co se musí změnit, abyste se posunuli dále a kým se chcete stát, abyste mohli žít v harmonii a rovnováze. 

Pro koho je kurz určen?

 • Pro muže i ženy.
 • Pro partnery, kteří chtějí oživit svůj milostný vztah a zlepšit vzájemnou komunikaci.
 • Pro jednotlivce, kteří se chtějí naučit prožívat své tělo jinak a zlepšit vztah k sobě.
 • Pro milovníky smyslných doteků, masáží a erotiky, kteří se obejdou bez duchovních rituálů.
 • Pro všechny, kdo chtějí poznat sami sebe a díky tomu lépe porozumět svému partnerovi.

Cena a rozsah kurzu

Kurz tantra masáže pro partnery

v rozsahu cca. 5 hodin

6 000 Kč

Kurz tantra masáže pro jednotlivce

v rozsahu cca. 3 hodiny

4 000 Kč

Konzultace

v délce 40 minut

zdarma

Uvědomuji si, že významnou roli hraje osobnost člověka, který vás bude kurzem provázet a také prostředí, ve kterém se můžete cítit bezpečně a uvolněně. Proto poskytuji bezplatnou vstupní konzultaci, na které se vzájemně seznámíme a dohodneme postup, jak se na kurz připravit.

V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení v podobě čerstvého ovoce a vody, kávy, čaje. Setkání je maximálně diskrétní a individualizované, probíhá vždy pouze s jedním párem či jednotlivcem, nikoli skupinově.

Záleží mi na tom, aby pro vás byl kurz přínosný. Proto je součástí i výstupní konzultace cca. 3 týdny po absolvování kurzu, včetně koučinku, na co se můžete ve vašem seberozvoji zaměřit.

Co vám kurz přinese?

Uvědomění vašich hodnot, urovnání myšlenek a upevnění postojů. Získáte větší nadhled a sebejistotu, díky kterým budete snadněji čelit nepředvídaným situacím ve vztahu i mimo něj.

Porozumění vašim pocitům, jejich zdrojům, dopadům i způsobům, jak je změnit. Začnete mít více rádi sami sebe právě proto, jací jste. Porozumíte pocitům partnera, abyste se ve správný čas dokázali naladit na jeho / její vlnu a pochopili jeho / její pocity i beze slov.

Odhalení nebo vyjasnění obav, ostychu či předsudků. které brání vašemu partnerskému rozvoji. Odkryjete vaše tajemství a posílíte váš vztah.

Uvolnění prostřednictvím sdílení všeho, co máte na srdci a na jazyku. Naučíte se spolu komunikovat upřímně a otevřeně. Upevníte vzájemnou důvěru a lásku.

Inspiraci pro osvěžení vašeho partnerského i milostného vztahu. Budete přirození a spontánní. Uskutečníte změny, které povedou k harmonii a rovnováze.

Všechna tato uvědomění vedou k prohloubení vaší intimity a vzájemnému propojení. Vaše láska a milování se stanou mnohem více psychickým a emocionálním aktem, který dalece přesahuje fyzický.

Objednávka kurzu

(do odvolání nelze objednat)

Vyplňte vaše jméno, věk, e-mail a vyberte si variantu kurzu.

Do textu zprávy popište, proč se do kurzu hlásíte, s jakým cílem a očekáváním.

Po odeslání zprávy vás budu kontaktovat na e-mail co nejdříve, nejpozději do 24 hodin.

Proč kurz absolvovat právě u mě?

 • Jsem profesionál svým vzděláním, přístupem i komunikací.
 • Dokážu empaticky naslouchat vašim přáním a potřebám.
 • Respektuji váš osobní prostor pro sdílení pouze toho, co sami budete chtít sdílet.
 • Pomohu vám porozumět vašim pocitům a uvědomit si jejich projevy vůči vám i vašemu okolí.
 • Zprostředkuji vám způsoby, jak zlepšit a upevnit vztah k sobě samému a k sobě navzájem.
 • Záleží mi na tom, aby pro vás byl kurz přínosný, proto poskytuji vstupní a výstupní konzultaci zdarma.

Darujte poukaz na kurz

(do odvolání nelze objednat)

Je ve Vašem okolí člověk, který chce více poznat sám sebe? Uvědomit si své hodnoty a postoje ve vztahu k sobě a/nebo ke svému partnerovi či partnerce? Chcete mu / jí pomoci získat větší nadhled a sebejistotu do jeho / jejího partnerského vztahu?

Blíží se výročí vztahu či manželství Vašich rodičů nebo přátel? Chcete oživit jejich lásku a upevnit jejich vzájemnou důvěru? Nebo zažehnout nový inspirující plamen do jejich vztahu?

Darujte jim poukaz na kurz Tantra masáže!

Ceník dárkových poukazů

Poukaz k narozeninám či významnému výročí

10% sleva

Poukaz na kurz pro partnery

původně 6 000 Kč

5 400 Kč

Poukaz na kurz pro jednotlivce

původně 4 000 Kč

3 600 Kč